Vispassen en verenigingscontributie 2018!!!

terug naar overzicht

Maandag, 14 mei 2018

Er is door een aantal leden nog geen actie ondernomen om hun afdracht voor de vispas en contributie van de DHV te voldoen.Zij hebben daar nog tot 31 mei de gelegenheid toe om dit te voldoen en in het bezit te komen van hun vispas en verenigingsvergunning 2018.

Dit kan per bank uw bedrag over te maken naar de DHV NL77RABO 0384592708 onder velmelding van uw geboortedatum. U krijgt dan binnen 14 dagen uw vispas en DHV vergunning thuisbezorgd.

Per 1 juni 2018 worden de dan nog niet betaalde en afgehaalde vispassen retour gezonden naar Sportvisserij Nederland.

Het na 31 mei opnieuw inschrijven voor een lidmaatschap zal dan worden verhoogd met administratiekosten ter hoogte van € 4,00

De penningmeester