Het bestuur

Het bestuur van de Diepenveense Hengelaarsvereniging bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam Telefoonnummer Commissie E-mail
Voorzitter G. Duchatteau 0570-633867 Wedstrijdcommissie g.duchatteau@home.nl
Jeugd
A. Marinus
06-16075325 Jeugdcommissie info@hengelsportplace.nl
Secretaris J. Linde06-20992458 Wedstrijdcommissie info@dhvdiepenveen.nl
2e Secretaris
C. Duchatteau
Techn. commissie
Penningmeester
Vacant
penningmeester@dhvdiepenveen.nl
2e Penningm. G.Broekman
Websitebeheer
Bestuurslid:
P. de Beauveser

Algemene vragen/opmerkingen e.d. aan het bestuur kunt u mailen naar: info@dhvdiepenveen.nl