Opzegging lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap Diepenveense Hengelaars Vereniging

                                         

Indien u voornemens bent om uw lidmaatschap met ingang van het komende verenigingsjaar(2021) op te zeggen?

Dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de secretaris van de DHV op onderstaand adres voor 1 oktober 2020.

Dit in verband met de verwerking in de centrale ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.


Secretaris D.H.V. Diepenveen
J. Hooglandstraat 69
8121 BW Olst


Namens het bestuur van de Diepenveense Hengelaarsvereniging

Gé Duchatteau, penningmeester a.i.