Extra afhaaldagen vispas 2018

terug naar overzicht

Zondag, 11 februari 2018

DE VISPASSEN VOOR 2018 ZIJN WEER BINNEN!!!! Van een aantal leden liggen de vispas en lidmaatschapskaart 2018 nog klaar om afgehaald of opgestuurd te worden


Indien u ervoor zorgt dat u voor 16 maart 2018 de kosten behorende bij de vispas en contributie heeft overgemaakt naar ons bankrekening van de Diepenveense Hengelaars Vereniging,

NL77RABO 0384592708 ( o.v.v. van uw geboortedatum)
Dan zorgen wij ervoor dat uw vispas en alle eventuele relevante bescheiden bij u, per post of persoonlijk bij u worden thuisbezorgd.

Voor die leden die toch liever persoonlijk hun vergunning willen afhalen? Zijn er extra data gepland en wel op,

- vrijdagavond 16 maart van 18.30 – 20.00 uur
- zaterdag 24 maart van 10.00 – 13.00 uur

U kunt dan terecht bij www.hengelsportplace.nl Randerpad 2 te Diepenveen, let op uitsluitend tegen contante betaling
.
Vispassen welke op 24 maart 2018 niet afgehaald zijn, worden daarna met verhoogde incassokosten van € 5,00 uitgegeven.
Vispassen welke voor 1 mei 2018 niet afgehaald zijn, zullen retour worden gestuurd naar Sportvisserij Nederland .

Hiermee vervalt ook uw lidmaatschap van onze vereniging, wilt u na 30 april 2018 dan alsnog uw lidmaatschap hervatten zullen dubbele administratiekosten in rekening gebracht worden.

Bestuur DHV

G.H. Duchatteau
Voorzitter
a.i. Penningmeester